ბლოგი

წინა საუკუნის პოლიტ(კორექტული)
პლაკატები ალდაგის ციფრულ საცავში

პროპაგანდა, როგორც ზეგავლენის ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრი იარაღი, საბჭოთა კავშირის შექმნის პირველივე დღეებიდან აქტიურად გამოიყენებოდა

10 პოსტერი, რომელიც
დღეს ვერ იარსებებდა

საბჭოთა პლაკატები ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იძლევა იმდროინდელ პოლიტიკურ, კულტურულ და საზოგადოებრივ ტრენდებზე

საბჭოთა დისციპლინა -
15 წესი ქვეითებისა და მძღოლებისთვის

საგზაო უსაფრთხოების თემაზე არაერთი პოსტერია შექმნილი საბჭოთა კავშირში.

ზევით