1 მაისი!

დასახელება: დიდება ჩვენი ქვეყნის მოწინავე ახალგაზრდობას!
ავტორი: კუპრაშვილი შ. ; გიორგობიანი ვ. ;  კაშხიანი ს.

Date:
ზევით