16 აპრილი მხატვრის დღეა

16 აპრილი მხატვრის დღეა

ავტორი: სლოვენსკი ა. ქოჩაკიძე ო. ჩიკვაიძე ი.
აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია “”სამეულის”” მონოგრამა.

მხატვრები – “”სამეული””- ა.სლოვენსკი ო.ქოჩაკიძე ი.ჩიკვაიძე

Date:
ზევით