17 აპრილი მხატვრის დღეა!

17 აპრილი მხატვრის დღეა!

თარიღი: 1960
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ხელმოწერა

Date:
ზევით