200.000 ტონა ჩაისათვის!

200.000 ტონა ჩაისათვის!

ავტორი: დუნდუა დ.
თარიღი: 1961

Date:
ზევით