20000 ტონა თამბაქოს მოსავლისათვის!

20000 ტონა თამბაქოს მოსავლისათვის!

ავტორი: კაპანაძე ზ.
თარიღი: 1965

Date:
ზევით