230 000 ტონა ყურძნის მოსავალი რესპუბლიკას

230 000 ტონა ყურძნის მოსავალი რესპუბლიკას

ავტორი: სამსონაძე თ.
თარიღი: 1963
გამომცემლობა: თბილისი: “საბჭოთა საქართველო”

Date:
ზევით