43. ოქტომბერი

43. ოქტომბერი

დასახელება: დიდი ოქტომბრის რევოლუციის წლისთავი
ავტორი: დუნდუა დ.
თარიღი: 1960

Date:
ზევით