აი რას იწვევს ცეცხლთან ცელქობა!

აი რას იწვევს ცეცხლთან ცელქობა!

ავტორი: პოდგორეცკაია ირ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვარი – ირ.პოდგორეცკაია

Date:
ზევით