აი შედეგი!

ავტორი: კაჟდანი ე.
აღწერა: მხატვარი – ე.კაჟდანი; რედაქტორი – გ. ვართანოვი

Date:
ზევით