ალკოჰოლიანი შუშხუნა სასმელი “თბილისი”

ალკოჰოლიანი შუშხუნა სასმელი “თბილისი”

ავტორი: Наркомпищепром Грузинской СССР
თარიღი: 1942
აღწერა: პლაკატი გამოცემულია თბილისში

Date:
ზევით