ამას მოჰყვება ხანძარი!

ამას მოჰყვება ხანძარი!
ზევით