ამიერკავკასიის მუსიკალური გაზაფხული

ამიერკავკასიის მუსიკალური გაზაფხული

ავტორი: ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი ბერძენიშვილი ელ. გორდელაძე ირ. ბერძენიშვილი მ.
თარიღი: 1965
აღწერა: ბ. კვერნაძე – ქორეოგრაფიული ნოველები. ტექსტი ქართულ დარუსულ ენაზე

Date:
ზევით