ამიერკავკასიის მუსიკალური გაზაფხული

ამიერკავკასიის მუსიკალური გაზაფხული

ავტორი: ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი
ბერძენიშვილი ელ.
გორდელაძე ირ.
ბერძენიშვილი მ.
თარიღი: 1965
აღწერა: შ. მშველიძე – “”დიდოსტატის მარჯვენა”” ოპერა 4 მოქმედებად

Category:
Date:
ზევით