აქ იყიდება ლატარიის ბილეთები

აქ იყიდება ლატარიის ბილეთები

ავტორი: კანდელაკი ა.
თარიღი: 1968
მხატვარი – ა. კანდელაკი

Date:
ზევით