აქ იყიდება ლატარიის ბილეთებიაქ იყიდება ლატარიის ბილეთები

აქ იყიდება ლატარიის ბილეთებიაქ იყიდება ლატარიის ბილეთები

ავტორი: გიორგობიანი ვ.
თარიღი: 1965

 

Date:
ზევით