არ ჩამოხტე ტრამვაიდან!

არ ჩამოხტე ტრამვაიდან!

ავტორი: მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს კომუნალური განყოფილება

Date:
ზევით