არ შეიძლება!

არ შეიძლება!

ავტორი: პოდგორეცკაია ირ.
აღწერა: ნავთქურაზე ბენზინის მასტიკის შემოდგმა იწვევს ხანძარს. პლაკატის გამოცემის თარიღი უცნობია

Date:
ზევით