არც ერთი თავთავი არ დაგვრჩეს მინდორში!

არც ერთი თავთავი არ დაგვრჩეს მინდორში!
ზევით