ასანთით არ ითამაშოთ!

ასანთით არ ითამაშოთ!

ავტორი: სარჩიმელიძე ა.
კომოლცევი გ.
საქ. სსრ ნებაყოფლობითი სახანძრო საზოგადოება
მხატვრები: ა. სარჩიმელიძე გ. კომოლცევი

Date:
ზევით