ასანთით არ ითამაშოთ!

ასანთით არ ითამაშოთ!

ავტორი: სარჩიმელიძე ა.
კომოლცევი გ.
აღწერა: პლაკატი გამოცემულია თბილისში.

Date:
ზევით