ასე იღუპება ჯანმრთელობა

ასე იღუპება ჯანმრთელობა

ავტორი: ლაფაჩი ნ.

შემდგენელი: ვ.ანტონოვი

რედაქტორი: გ.ბეგიაშვილი კ.შარაშენიძე

საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის ცენტრალური კომიტეტი

თარიღი: 1967

Date:
ზევით