ატარეთ ძაღლი თასმით და ალიკაპით

ატარეთ ძაღლი თასმით და ალიკაპით

ავტორი: საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო, სუხიშვილი ი.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით