ავაყვავოთ ჩვენი ქალაქები და სოფლები!

ავაყვავოთ ჩვენი ქალაქები და სოფლები!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.
საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
მხატარი – ა.მინდიაშვილი; შემდგენელი – ვ.ანტონოვი

Date:
ზევით