ავაყვავოთ ქალაქები და სოფლები!

ავაყვავოთ ქალაქები და სოფლები!

ავტორი: საქართველოს წითელი ჯვრის ცენტრალური კომიტეტი
მინდიაშვილი ა.
თარიღი: 1963

Date:
ზევით