ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე!

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე!

ავტორი: მირზაშვილი თ. ჯიშკარიანი ო.
თარიღი: 1969
მხატვრები – ო.ჯიშკარიანი თ. მირზაშვილი;

რედაქტორი – ლ.ხუნდაძე.

Date:
ზევით