ბიჭუნა

ავტორი: გაფრინდაშვილი ნ.
თბილისის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
თარიღი: 1982
მხატვარი – ნ. გაფრინდაშვილი.

აღწერა: პლაკატზე განთავსებულია მხატვრის ხელმოწერა

Date:
ზევით