ბოროტად ნუ გამოიყენებთ კოსმეტიკას!

ბოროტად ნუ გამოიყენებთ კოსმეტიკას!

თარიღი: 1978
მხატვარი – კ. ტუხაშვილი

Date:
ზევით