ჩაიტარეთ დამცველი აცრები!

ჩაიტარეთ დამცველი აცრები!

ავტორი: ზარაფიშვილი დ.
საქართველოს სსრ წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი
თარიღი: 1967
აღწერა: მხატვარი – დ. ზარაფიშვილი; შემდგენელი – ვ. ანტონოვი.

Date:
ზევით