ჩაუმქრალი ნამწვი იწვევს ხანძარს

ჩაუმქრალი ნამწვი იწვევს ხანძარს

ავტორი: კანდელაკი ა.
მხატვარი – ა. კანდელაკი

Date:
ზევით