ჩვენ მილიონები ვართ

ჩვენ მილიონები ვართ

ავტორი: სარჩიმელიძე ალ.
აღწერა: პლაკატზე განთავსებულია ლენინის პორტრეტი და ციტატა.

Date:
ზევით