ჩვენი რაიონი სიბრძნის ცოდნის შემოქმედებითი გმირობის რაიონია!

ჩვენი რაიონი სიბრძნის ცოდნის შემოქმედებითი გმირობის რაიონია!

აღწერა: პლაკატზე გამოსახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოტორეპროდუქცია

Date:
ზევით