დაეზღვიეთ!

დაეზღვიეთ!

ავტორი: საქართველოს სსრ სახელმწიფო დაზღვევის მთავარი სამმართველო

 

Date:
ზევით