დაიცავით პირადი ჰიგიენის წესები!

დაიცავით პირადი ჰიგიენის წესები!

ავტორი: ლაფაჩი ნ.
თარიღი: 1967
აღწერა: მხატვარი – ნ. ლაფაჩი; შემდგენელი – ვ. ანტონოვი

Date:
ზევით