დაიცავით სანიმუშო სანიტარული წესები!

დაიცავით სანიმუშო სანიტარული წესები!

ავტორი: საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ცენტრალური კომიტეტი, მინდიაშვილი ა.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით