დაიცავით თავი ცოფისაგან

დაიცავით თავი ცოფისაგან

ავტორი: საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს რესპუბლიკური სანგანათლების სახლი
სუხიშვილი ი.
თარიღი: 1964

Date:
ზევით