დავამარცხოთ პოლიომიელიტი!

დავამარცხოთ პოლიომიელიტი!

ავტორი: მინდიაშვილი ა.
თარიღი: 1963

Date:
ზევით