დავეხმაროთ ახალგაზრდა მუშა-ქალ დედებს

დავეხმაროთ ახალგაზრდა მუშა-ქალ დედებს

ავტორი: ერიომინა ტ.
თარიღი: 1940

Date:
ზევით