დავნერგოთ ვაზის გადაწვენის ახალი წესი

დავნერგოთ ვაზის გადაწვენის ახალი წესი

ავტორი: საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებისა და დამზადების სამინისტრო
ჩუპრინინი ვ.
თარიღი: 1965

Category:
Date:
ზევით