დიდება ოქტომბერს!

დიდება ოქტომბერს!

ავტორი: ჯიშკარიანი ო.
თარიღი: 1963
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ფაქსიმილე

Date:
ზევით