დიდება ოქტომბრისათვის მებრძოლთ!

დიდება ოქტომბრისათვის მებრძოლთ!

ავტორი: ჯიშკარიანი ოთ.
თარიღი: 1957

Date:
ზევით