დიდება სამშობლოვ!

დიდება სამშობლოვ!

ავტორი: იაშვილი გ.
თარიღი: 1954
აღწერა: პლაკატზე არის მხატვრის ფაქსიმილე

Date:
ზევით