დიდი ოქტომბრის 41 წელი

დიდი ოქტომბრის 41 წელი

ავტორი: ვეფხვაძე ალ.
თარიღი: 1958
აღწერა: მხატვარი – ალ. ვეფხვაძე

Date:
ზევით