ელექტრონული სადენები აპარატურა და მანქანები

ელექტრონული სადენები აპარატურა და მანქანები

დასახელება: ელექტრონული სადენების მანქანების და აპარატურის სწორად შერჩევა ტექნიკური უსაფრთხოების ძირითადი პირობაა!
ავტორი: დოლიძე ა.
ხუხუნაიშვილი მ.

Category:
Date:
ზევით