ერიდეთ შემთხვევით სქესობრივ კავშირს!

ერიდეთ შემთხვევით სქესობრივ კავშირს!

ავტორი: ლაფაჩი ნ.
სანიტარული განათლების რესპუბლიკური სახლი
თარიღი: 1978
მხატვარი – ნ. ლაფაჩი

Date:
ზევით