შეუთავსე შრომას სწავლა

შეუთავსე შრომას სწავლა

თარიღი: 1967
აღწერა: მხატვარი – ჭელიძე

Date:
ზევით