ეს იწვევს ხანძარს

ეს იწვევს ხანძარს

ავტორი: კანდელაკი ა.
მხატვარი – ა. კანდელაკი

Date:
ზევით