ევროპის VIII ჩემპიონატი

ევროპის VIII ჩემპიონატი

ავტორი: ცინცაძე ზ.
ზვიადაძე მ.
თარიღი: 1988
მხატვრები: ზ. ცინცაძე მ. ზვიადაძე

Category:
Date:
ზევით