გაატყავეთ დაკლული ღორი!

გაატყავეთ დაკლული ღორი!

ავტორი: გრძელიშვილი კ.
მაყაშვილი ს.
თარიღი: 1950
აღწერა: ღორის ტყავნედლეულისაგან მიღებული ნაწარმი

Date:
ზევით