გაიტანეთ ნაგავი!

გაიტანეთ ნაგავი!

ავტორი: გორდელაძე ირ.
თარიღი: 1962

Date:
ზევით